Proslavila se tím, že předpověděla smrt sv. Hyacinta Polského, který zemřel přesně dva roky před ní. Církevní kalendář dnes připomíná Řehoře. Jméno má řecký původ, znělo Grégorios a znamenalo „bdělý a ostražitý“. Patronem tohoto jména je papež Řehoř I. Veliký. Narodil se v Římě kolem roku 540, po smrti otce přeměnil dům v benediktinský klášter.

Přijal jáhenské svěcení a působil jako vyslanec v Kónstantínopoli. Po svém návratu do Říma byl zvolen papežem. Do dějin vešel také jako významný teologický spisovatel, jeho dílo Morální teologie ovlivnilo celý středověk. Velký význam mají také jeho spisy Liber regulae pastoralis nebo Dialogi a Moralia. Jeho život se naplnil 12. března roku 604.