Jindřišce říkají na Slovensku Henrieta, v Polsku Henryka, v Německu Hendrika a Hendrike, na severu Evropy a ve Francii Henriette a v Itálii – Enrica nebo Enrichetta. Historie zná Jindřišku, dceru francouzského krále, která se v roce 1624 provdala za anglického krále Karla I. Král musel čelit revoluci, kterou vedl Oliver Cromwell.

Anglický vladař boj prohrál, byl zajat a Jindřiška ujela ze země. Pro záchranu svého manžela vystrojila armádu, ale všechny bitvy prohrála a nakonec musela v převlečení za chudou ženu uprchnout zpět do Evropy. Žila na francouzském královském dvoře a neustále se snažila sehnat pomoc pro svého manžela, ten byl přesto v roce 1649 popraven. Když později usedl na anglický trůn její syn Karel II., povolal ji zpět na anglický královský dvůr.