Naše dějiny se kdysi Boleslavy jenom hemžily. Boleslav I. Ukrutný (915–967) se stal českým knížetem poté, co zabil svého bratra Václava. Byl to velice ambiciózní člověk. Za jeho vlády byly k přemyslovskému státu připojeny Morava, Slezsko, Krakovsko a Červené Hrady. Jeho syn Boleslav II. si vysloužil přídomek Pobožný, přestože právě za jeho vlády byl vyvražděn opoziční, ale spřízněný rod Slavníkovců (28. září 995).

Tuto skutečnost však zřejmě vyvážily zásluhy na vytvoření samostatné církevní provincie, obecně uznaného pražského biskupství, zakládání klášterů a stavba kostelů. Jeho syn, Boleslav III. Ryšavý se také potřísnil cizí krví, když roku 1003 nechal vyvraždit rod Vršovců. Za něho se dostal český stát až na opravdové dno. On sám byl na trůn jednou dosazen, podruhé z trůnu vyhnán.