O jejím životě toho víme pramálo, dochovaly se pouze legendy. Podle legendy byla věrnou a neohroženou křesťankou a za svou víru položila i život. V jejím rodišti jí prý setnul hlavu kat. Jedna pověst dokonce tvrdí, že byla zavražděna, usmrtit ji prý nechal její vlastní otec. Mělo se tak stát kolem roku 300.

Příběh nešťastné Reginy odjakživa lidi dojímal, a tak není divu, že již kolem roku 620 se z jejího rodiště začal její kult šířit do okolního světa. Regině byly záhy přičítány mnohé zázraky a k jejímu hrobu začaly proudit davy věřících. V roce 854 byly její ostatky přeneseny do Flavigny-sur-Ozerain, kde záhy vzniklo opatství, z něhož se dochovaly karolinské krypty a budovy.