Lze ji přeložit i jako „božské dítě“. Čeština si Denisu poněkud upravila, čímž vzniklo rozkošné jméno Diviška. Denis – mužský protějšek Denisy – je francouzským národním světcem. Původně se skutečně jmenoval jako onen řecký bůh, ale ve Francii si jeho jméno přetvořili.

V polovině třetího století přišel do Paříže jako křesťanský misionář, byl však se svými druhy uvězněn a odsouzen k smrti. Všichni byli sťati mečem na návrší nad Paříží. Kopci se začalo říkat Mons martyrum – hora Mučedníků, z čehož postupně vznikl dnes proslulý Montmartre.

V církevním kalendáři má svátek Emil. Základem je latinské přídavné jméno Aemilianus, jehož význam je „soutěžící“ nebo „soupeřící“.