V církevním kalendáři je dnes památka Povýšení svatého Kříže. Podle legendy na hoře Kalvárii nalezla sv. Helena, matka císaře Konstantina Velikého, kříž, na kterém byl ukřižován Kristus. Větší část relikvie dala obložit stříbrem a odkázala ji k opatrování biskupu jeruzalémskému. Větší či menší částečky se pak rozšiřovaly po celém tehdy známém světě.

Na místě, kde byl Ježíš Kristus pochován, zbudoval císař Konstantin Veliký nádhernou baziliku, v níž byl vztyčen křesťanský kříž. Právě na památku posvěcení tohoto chrámu byla zavedena slavnost Povýšení svatého Kříže. Je zajímavé, že se tento svátek slaví déle než svátek Nalezení sv. Kříže. Ten byl zaveden teprve v 8. století, kdežto slavnost Povýšení sv. Kříže mají v řecké církvi již od 4. století.