Možné však je, že se jedná o maďarský prazáklad slova Jóleán, jež znamená „správná a dobrá dívka.“ Církevní kalendář nám dnes připomíná svátek Panny Marie Bolestné. Připomíná nám bolest, kterou Panna Maria musela prožít, když její syn umíral strašlivou smrtí na kříži.

Předtím ho ještě doprovázela na strastiplné cestě k popravišti a později byla i při jeho uložení do hrobu. Po jeho skonu odešla k apoštolu Janovi a zemřela zřejmě v Jeruzalémě nebo Efesu. Její kult se začal šířit takřka po celém světě a dnes prožívá opět renesanci