Věra znamená „víra“ a je považována za obdobu řeckého slova pistis. Dá se bez přehánění říci, že toto jméno stále patří mezi nejoblíbenější jména světa. Od našeho tvaru se v cizině liší pouze tím, že nemá háček, a na Slovensku zní Viera.

V církevním kalendáři má svátek Simeon. Variantou tohoto jména je také Simon a obě mají původ v hebrejském Šimhón. Běžně užívanou českou podobou je Šimon. Jak se můžeme dočíst u evangelisty Lukáše, byl Simeon váženým starcem a prorokem v Jeruzalémě.