Jméno Agáta má řecký původ. Slovo agathé znamená „dobrá a laskavá“ a někdy se za její českou podobu považuje Dobroslava. Diskuse Nositelkou tohoto jména byla mučednice sv. Agáta, kterou uctívali v Catanii na Sicílii již od raných dob křesťanství.

Agáta je patronkou zvonařů a na její svátek bylo zvykem žehnat chléb. V církevním kalendáři si připomínáme papeže Kalista I. Jeho životní příběh v lecčems připomíná dnešní dobu. Jako mladík se dostal do otroctví u křesťanského pána, a protože ukázal velké vlohy pro finanční záležitosti, pověřoval ho jeho majitel důležitými úkoly.

Zakrátko se stal z mladíka finanční expert. Úspěch mu však zamotal hlavu. A tak se stalo, že se zapletl do finančních machinací a podvodů. V kalendáři bychom také nalezli jméno Krasoslav.