Jméno patří rovněž oblíbenému světci – Hubertovi z Maastrichtu, Tongernu a Lutychu, který je patronem myslivců a lesníků. Jako patron lovců začal být uctíván v Belgii, poté v Nizozemsku a v Německu. K nám byl zaveden jeho kult koncem 17. století německou šlechtou, zvláště Františkem Antonínem hrabětem Šporkem, jehož lze považovat za zakladatele myslivecké etiky v Evropě.

Své pojetí myslivosti zvýraznil, když 3. listopadu 1695 v Lysé nad Labem založil Řád svatého Huberta, nejstarší mysliveckou organizaci ve střední Evropě. Jako svého ochránce uctívají svatéto Huberta řezníci, kožešníci, soustružníci, slévači, optici a matematici. V českém církevním kalendáři je připomínán Martin de Porres.