V církevním kalendáři bychom Evžena našli 13. listopadu. Jde o Evžena II. z Toleda. Dnes je v církevním kalendáři Lva. Nositelem tohoto jména byl Lev I. Veliký. Žil v 5. století a byl to jeden z nejvýznamnějších papežů. Jako jediný kromě sv. Řehoře má příjmení Veliký.

V roce 452 vpadli do Itálie Hunové a Lev I. jim vyšel naproti a setkal se s Attilou. Vystoupil proti němu s takovou důstojností a přesvědčivostí, že Attila upustil od zničení Říma.

O tři roky později chtěli Řím vyplenit vandalové, čemuž papež zabránit nedokázal. Na jeho osobní zásah však ušetřili životy římských občanů a město nezapálili, jak měli původně v úmyslu. Lev I. se stal v očích lidí hrdinou a už za života ho uctívali jako světce.