Toto staré české jméno známe z pověsti o dívčí válce. V církevním kalendáři má svátek svatý Jan Kentský, který žil v 15. století, v době husitských válek. Byl synem starosty ve vesnici Keeny (Kety) u Krakova. V tomto městě pak působil jako kanovník, profesor teologie a filozofie.

Vynikal svými vědomostmi, hlubokou zbožností, láskou k chudým a péčí o své studenty. Vypravil se také uctít Kristův hrob v Jeruzalémě a čtyřikrát navštívil Řím. Zemřel 24. prosince 1473 v Krakově a za svatého byl prohlášen v roce 1767.

V kalendáři bychom objevili také Viktorii, která však měla podle občanského kalendáře svátek již 10. března. Jde o umučenou Viktorii Římskou.