V Německu je to pak jméno Ulrich. Z českých dějin známe knížete Oldřicha (asi 975 až 1034), který byl významným představitelem z rodu Přemyslovců. Byl to muž, který pomohl obrodit Český stát a vytvořil tak v hrubých rysech i dnešní státní hranice České republiky.
Mnozí si však při vyslovení tohoto jména vybaví spíše herce Oldřicha Nového (1899 až 1983). Asi nejznámější je jeho věta z filmu Kristián: „Zavřete oči, odcházím…“. Právě díky filmu získal herec velkou popularitu. Označován býval za „českého Chevaliera“. Hrál milovníky od bonvivánů až po ušlápnuté úředníčky.
V novější době se zapsal především ve filmu režiséra Zdeňka Podskalského Světáci, v němž vytvořil nezapomenutelného bývalého tanečního mistra a učitele společenského chování.
V církevním kalendáři má dnes svátek Nikefor. Byl císařským písařem, filozofem a ovládal mnoho věd. Patřil mezi nejučenější cařihradské patriarchy. Postavil se však císaři Lvu V. Arménskému a za to byl poslán do vyhnanství do Chalcedonu. Zemřel roku 826 (nebo 828) na ostrově Prokonnisu v Marmarském moři.