Připomenout si můžeme herečku Elenu Hálkovou (1907 až 1985). Působila mimo jiné v Národním divadle v Praze. V českém filmu se objevovala více než 30 let. Elena Hálková byla vnučkou básníka Vítězslava Hálka, první manželkou herce Zdeňka Štěpánka a matkou herečky Jany Štěpánkové.
Nedělním světcem je Herbert (Heribert) Kolínský, který zemřel v roce 1021. Jako říšský kancléř se stal knězem a biskupem v německém Kolíně nad Rýnem. Svou diecézi řídil s pokorou a laskavostí. Známým nositelem tohoto jména byl v českých dějinách Herbert Masaryk (1880 až 1915), který byl synem prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
Malířství studoval v Praze, ve Florencii a v Antverpách. V roce 1911 se oženil s Milanou Slavíčkovou, vdovou po malíři Antonínu Slavíčkovi. Zemřel na tyfus. V našem regionu si musíme připomenout jeho pobyty v Rybné nad Zdobnicí, kde často pobýval s celou rodinou na tamní faře. Od léta 1910 jezdíval také na celoročně pronajatou chalupu do Dvorka (část obce Německá Rybná).
V roce 1925 zde byla postavena tzv. „Masarykova vila“, kam často dojížděly obě jeho dcery Herberta a PhDr. Anna Masaryková i s jejich dědečkem T. G. Masarykem.