Patronem dnešního jména je Otto z Bamberku (Bavorsko). Tento biskup, který zemřel v roce 1139, je nazýván apoštolem Pomořanska. Snažil se být prostředníkem mezi papežem a císařem. Pomáhá proti vzteklině.

Jiným dnešním světcem je svatý Richarius, který zemřel v roce 645. Kněz a poustevník působil na místě, kde vzniklo proslulé opatství Saint – Riquier ve Francii.