Název Viola má například nedokončená opera Bedřicha Smetany. Známé je i pražské Divadlo Viola. První představení Poetické vinárny Viola se konalo 22. července 1963. Postupně ve Viole začali účinkovat přední umělci slova i soudobé české hudby. V průběhu let prokázala Poetická vinárna Viola svou životaschopnost a opodstatnění existence.

V posledním desetiletí se stále více zaměřuje na uvádění dramatických útvarů, od divadelních koláží rozmanitých textů až k světovým bestsellerům dramatické tvorby. Divadlo Viola udržuje programy na vysoké umělecké úrovni. Stále je vyhledávaným místem pro náročné a poučené publikum, o čemž svědčí velká návštěvnost, která v průměru neklesá pod devadesát procent. V českém církevním kalendáři se v neděli nachází Beda Venerabilis, známý rovněž jako Beda Ctihodný. Byl to benediktinský mnich, jeden z nejvýznamnějších učenců přelomu 7. a 8. století.