Jedna z Theodor byla byzantskou císařovnou v roce 1042 a později v letech 1055 až 1056. V českém církevním kalendáři má dnes svátek ctihodná Marie Elekta od Ježíše. Původně se jmenovala Kateřina Tramazzoli a narodila se v roce 1605 v italském Terni.

Vstoupila ke karmelitkám a jako převorka vídeňského kláštera byla poslána založit klášter v Praze, kde se rychle naučila česky a vynikala poslušností a pokorou. Její tělo je dodnes neporušené v kostele sv. Benedikta na Hradčanech.

Stav této mumie je podivuhodně zachovalý. Ostatky Marie Elekty byly v roce 1666 vytaženy z promáčené rakve, ale po vysušení nebyly těžší než „pytel peří“. Dnes váží pouhých 7,5 kilogramu.

Zuby Marie Elekty jsou kompletní, bez kazů a parodontických změn. Na samotném zachování těla, které zůstává po stoletích ve vynikajícím stavu, je vskutku něco až zázračného.