Ve staročeštině jsou i varianty Drahoš a Drahoň, jejichž obdobou je bulharský Drago či Dragan.

V českém církevním kalendáři je dnes připomenut Antonín Veliký. Světec se narodil v bohaté křesťanské rodině v egyptském městě Koma asi v roce 251. Uchýlil se do samoty v libyjské poušti, kde žil v opuštěné jeskyni, často o hladu a žízni. Zemřel údajně v roce 356 ve věku neuvěřitelných 105 let.

Je považován za průkopníka asketického života a otce mništví. Je patronem rytířů, řezníků, pasáčků vepřů, tkalců, cukrářů, hrobníků, košíkářů. Rovněž je ochráncem proti nemocem, moru, ohni, proti dobytčímu moru, domácích zvířat a zvláště vepřů.

V areálu barokního Šporkova Kuksu se nacházela poustevna sv. Antonína, a tato stavba zanikla zřejmě na přelomu 18. a 19. století.

K tomuto světci se váže i lidová pranostika, která praví, že svatý Antonín poustevník přináší led, nebo jej láme; nemá- li žádný, vyrobí ho hned.