Byl vzdělaný, uměl vykládat sny a věštil. Jednoho dne ho proto povolal babylonský král Nabukadnezar, aby mu vyložil sen. Zdálo se mu, jak se nad ním tyčí obrovská socha. Měla zlatou hlavu, hruď ze stříbra, břicho a boky z bronzu a nohy ze železa a z hlíny. Úder kamenem do nohou však celou sochu proměnil v prach. Vítr jej rozvál a kámen se přeměnil v horu, která pokryla celou zem.

Daniel sen vysvětlil takto: „Králi, zlatá hlava sochy, to jsi ty sám. Její části ze stříbra, bronzu, železa a hlíny jsou království, která povstanou po tvém království. Některá budou silná, jiná slabá, žádné však nebude trvat navěky. Kámen pak je království Boží, které je větší než kterékoliv pozemské a nikdy nepodlehne zkáze.“