Toto jméno má latinský původ a znamená „spravedlivá“. Naši obrozenci ostatně toto jméno překládali jako Pravdomila nebo Pravoslava. Justina byla mučednicí, jež zemřela při krutém pronásledování křesťanů za prokurátora Maximiana kolem roku 300 v Padově.

V tomto městě od 6. století stojí její mohutný kostel. V církevním kalendáři je další z mariánských svátků. Slaven je na paměť bitvy u Lepanta a zavedl jej papež Řehoř XIII. v roce 1573. Ve starším českém kalendáři měla svátek také Libuše.