Základem jména je germánské obecné jméno karlaz a staroněmecké kar(a)l s významem „muž“ nebo „chlap“. Nejslavnějším nositelem jména byl určitě Karel Veliký, který vytvořil obrovskou říši. Jméno se pak rozšířilo i za hranice ve významu „panovník“. A tak vznikl náš „král“, polský król, jihoslovanský kralj i maďarský király.

Karel patří stále mezi nejoblíbenější jména u nás. Ze světců si v neděli připomínáme Karla Boromejského. Žil v 16. století a byl synem hraběte Gilberta Borromeo a už v jedenácti letech se stal opatem kláštera. Příjmy, které jako opat dostával, rozdal z větší části chudým. Při strašné morové epidemii v roce 1576 se po měsíce staral o nemocné.

Ve svých 27 letech nastoupil na místo milánského arcibiskupa. Je patronem duchovních, biskupů, boromejek, ochraňuje proti moru, vředům, zažívacím potížím a žaludečním chorobám. Je i patronem jabloňových sadů a výrobců škrobu.