Po smrti matky se věnovala vedení „prezidentské“ domácnosti svého otce a mimo jiné spolupracovala s architektem Josipem Plečnikem na úpravách Pražského hradu a jeho zahrad.

V českém církevním kalendáři objevujeme Pavla Thébského, zvaného Poustevník. Tento světec je považován za zakladatele poustevnictví, žil údajně ve 3. až 4. století hluboko v egyptské poušti ve skalní jeskyni. Tam mu po šedesát let živobytí obstarával havran, jenž mu přinášel chléb. Krátce před smrtí Pavla navštívil opat Antonín, který ho později s pomocí dvou lvů pohřbil.

Svatý Pavel Thébský je mimo jiné patronem košíkářů a výrobců rohoží. Tohoto světce si můžeme připomenout při procházce do Betléma v Novém lese mezi Kuksem a Dvorem Králové, kde se nacházela poustevna sv. Pavla. Jiným dnešním světcem je Maurus.