V českém církevním kalendáři se nachází jméno Sáva, jehož variantou je Sába. Svatý Sáva Srbský žil ve 13. století. Tento syn srbského krále Štěpána byl pokřtěn jako Radko a odešel do kláštera na hoře Athos, kde přijal jméno Sáva a byl představeným jednoho ze 17 klášterů.

Srbové ho považují za svého hrdinu i proto, že je naučil efektivněji hospodařit. V římském kalendáři je Felix z Noly.