Poutní mši svatou od 11 hodin bude celebrovat Tomáš Halík. Akce pokračuje do odpoledních hodin pohádkou a benefičním koncertem. Chybět nebude ani občerstvení.

Kostelíček sv. Jana Nepomuckého Na Poušti v Železném Brodě byl vybudován v roce 1769 hrabětem Karlem Josefem Des Fours na místě poustevny z roku 1689.

Vzácná barokní stavba je zapsaná v ústředním seznamu kulturních památek. V prostorách kostelíčku s vynikající akustikou se od roku 1996 pořádají benefiční koncerty a výstavy. Návštěvu svatojánské poutě můžete spojit s výletem na nedaleký vrch Kozákov. (zr)