Postava v pravém výklenku dole křtící domorodce vodou nabranou do lastury je asi nejosobitější figurou z průčelí kostela. Soubor byl osazen v roce 1704.

Zemřel na cestách

Světec se narodil v Navaře  roku 1506 a zemřel na svých misionářských cestách roku 1552 na ostrově Shangchuan. Už roku 1622 byl prohlášen za svatého. Během svého života se stal blízkým spolupracovníkem Ignáce z Loyoly, založil s ním Tovaryšstvo Ježíšovo a vydal se do exotických zemí šířit křesťanství. I jemu byl zasvěcen zvon a kaple uvnitř kostela. Poznáme ho velmi snadno, téměř vždy je v doprovodu  domorodce, který vypadá jako Ind nebo černoch, mívá plamen na prsou, křížek a občas umírá na břehu moře.

Uměl japonskySocha sv. Františka Xaverského na hradeckém Velkém náměstí.

Svatý František Xaverský je apoštolem Dálného východu, patronem misionářů, východních misií, námořníků, katolického tisku, Indie a jezuitů. Pracoval jako sekretář Ignáce z Loyoly v Římě. Roku 1542 se plavil  do Indie s flotilou nově jmenovaného indického guvernéra. Sedm let zakládal misijní kolonie v Indii, na Ceylonu a v Malajsii. V roce 1549 se vydal do Japonska, kvůli větší efektivitě se naučil japonsky. Rozhodl se pokračovat v záchraně pohanů v Číně, která cizince nepřijímala. Chtěl se tam dostat neoficiálně a zemřel, když čekal na čínskou džunku. Je pohřben v Indii, jen jeho ruka byla převezena do jezuitského chrámu Il Gesú v Římě.

Socha na průčelí kostela má vousy, husté vlasy, ornát a štólu kolem krku. Pravá ruka křtí, levá u srdce přísahá věrnost.

Martina Vítková