Počátky historie hradu Svojanova spadají do období kolonizace odlehlých koutů zemí koruny české. Král železný a zlatý zde zřizoval osady a pevnosti, od roku 1265 k nim patřilo i město Polička a nedaleko od něj v sousedství Svojanova nově založený hrad Fürstenberg.

Když král padl na Moravském poli, jeho vdova Kunhuta se brzy provdala za Vítkovského velmože Záviše z Falkenštejna, a ten svojanovskou pevnost přestavěl, aby ho dobře reprezentovala. Po Kunhutině smrti si sem v roce 1278 přivedl uherskou princeznu Alžbětu. Autor Zbraslavské kroniky píše, že spolu žili na hradě v královském přepychu.

Záviš si představoval, že právě zde král český s králem uherským uzavřou spojenectví proti Habsburkům, a on sám z toho vytěží významné postavení. Pro ostatní šlechtu je však další růst Závišova vlivu nepřijatelný, v roce 1289 je s mlčenlivým souhlasem Kunhutina syna Václava II. zajat pro údajné spiknutí a později sťat. Karel IV. v návrhu zákoníku Majestas Carolina zahrnul Fürstenberg mezi jedenáct hradů, které nesmějí být vyjmuty z majetku koruny, ale už jeho syn Zikmund za husitských válek zastavil hrad pánům z Boskovic.

Návštěvní doba: do září otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. (vab)