V Divišově ulici těsně za muzeem stojí První palác bývalé české vzájemné pojišťovny, jehož patro osadil pražský sochař Stanislav Suk šesti třímetrovými plastikami na téma pojišťovnictví. Figury představují duševního pracovníka (úředníka), řemeslníka, obchod, alegorii města Hradce Králové, zemědělství (úrodu) a spořivost.

Předposlední socha zleva zobrazuje zemědělskou práci a její výsledek – dobrou úrodu jako ženskou figuru. Ženy bývaly se zemí a péčí o plody země ztotožňovány tradičně.

Každý ale dobře ví, že poctivá práce na polích a v sadech ještě automaticky neznamená dobrý výsledek. Země, příroda a živly si mohou pro člověka připravit nepěkná překvapení, o válkách a moru ani nemluvě.

Modlitby především

Před výsledky vědy, jakými jsou zavodňování, úpravy krajiny, hnojení, chemie, zábrany proti škůdcům, byla nejlepším pojištěním před katastrofami a biologickou nepřízní  modlitba či oběť bohyni země Ceres a specialistce pro dobrou úrodu Pomoně. Obě jména se k nám díky renesanci a humanismu dostala až z antiky a ve výzdobě trochu splynula. Slované a Keltové na našem území měli svá stará božstva, ale v umění rozhodně převažují bohové antiky, i díky literatuře. Častěji se objevuje Pomona, původně ochránkyně ovoce a sadů, protože byla vnímaná jako dívka, kdežto bohyně země a obilí Ceres byla zralou ženou.

K Pomoně či Ceres odkazují obilné klasy a srp, které dívka drží. Klasy symbolizují hojnost a srp právo tuto hojnost používat. Srp je samozřejmě také symbolem rolnictva, vždyť dělník drží kladivo. Oba atributy se během vlády komunistické strany poněkud opotřebovaly, ale používaly se už dříve. Se srpem bývá zobrazována například Svatá Notburga, která žila v Tyrolsku v 13. století, pracovala na poli a i přes nepřízeň, zlobu a křivdy si zachovala křesťanský postoj.

Všichni pojištěni

Figura spjatá se zemědělstvím zcela přirozeně vytváří dvojici s řemeslníkem, tedy mužem s kladivem stojícím druhý zleva. Takové spojení nás dlouho provázelo i na předrevoluční stokoruně, kde žena v šátku zastupující rolnictvo rovněž třímá svazek klasů. Dva nejdůležitější dělné stavy či pracující třídy stály většinou v opozici proti duševním pracovníkům, ale zde jsou zobrazeni společně. Ti všichni přispívají k bohatství země a všichni musí být pro své vlastní dobro samozřejmě pojištěni.

Martina Vítková