O děti se staralo během jejich pobytu pět oddílových vedoucích. Děti bydlí ve stanech s podsadou, jedí z ešusů, které si samy myjí. V táboře je i veliká klubovna se zázemím, kde je pro děti připraven náhradní program v případě špatného počasí. Hlavním cílem je připravit pro děti takový program, aby se ani minutu svého času nenudily. V případě, že zmoknou při výletech, v této klubovně si mohou usušit své prádlo. Jídlo se podává pětkrát denně a  v případě, že děti mají hlad, mohou kdykoliv přijít, neboť máme  kuchaře a vždy jim vyjdeme vstříc.

Je libo hamburger?

Z hygienických důvodů děti pouze škrabou brambory. V rámci stravování se dětem snažíme vyplnit jejich přání, takže úspěch  mají večeře, kdy se podávají  kuchařem vyrobené hamburgery či párky 
v rohlíku. Žádné dítě skutečně hladem netrpí.

Tábor nemá technické vymoženosti nové doby, dětem vědomě nejsou poskytovány. Výjimkou jsou mobilní telefony, které jsou „trpěny". Telefonní kontakt je na všechny rodiče u hlavní vedoucí, takže v případě mimořádné situace není problém, aby vedoucí kontaktoval rodiče. Snahou nás vedoucích i rodičů je přece děti vychovávat k samostatnosti a odpovědnosti.

Letos po mnoha desetiletích tábor proběhl pod novým vedením Lenky Drobné.

Plavba Černé perly

Rozhodli jsme se  s oddílovými vedoucími, že tábor pojmeme trochu jinak než v letech minulých, ten letošní  se nesl v duchu filmového příběhu „Piráti z Karibiku".

Oddíloví vedoucí vytvořili na facebooku zájmovou skupinu Plátěná osada, ve které dohadovali jednotlivé detaily celotáborové hry.

Již v úvodní den, kdy děti byly pod pirátským vedením rozřazovány do jednotlivých družstev, aby se mohly vydat na plavbu legendární lodí „Černá perla", z dětí čišelo nadšení a  okamžitě byly vtaženy do děje. Oddíloví vedoucí jsou každý den perfektně připraveni a mohou každodenně odpovídat na nesčetné otázky malým pirátům.

Grant kraje pro děti

Domu dětí a mládeže se podařilo po dlouhé době získat grant Královéhradeckého kraje na podporu našeho tábora. Dlouho jsme se zabývali, jak účelně mimořádné finanční prostředky použít.

Již od počátku tábora pod vedením hlavní oddílové vedoucí Martiny Polákové se děti seznámovaly se základy vodáckých dovedností.  Po  základním vodáckém kurzu a seznámením s vodní turistikou jsme se rozhodli uspořádat celodenní výlet, kdy děti sjížděly pětadvacet kilometrů řeky Jizery. Maximální bezpečnost dětí jsme zajistili dalšími instruktory, a to Vojtěchem Dlabáčkem, členem katedry tělesné výchovy a sportu Univerzity v Hradci Králové, a dále profesionálním instruktorem z půjčovny lodí na Malé Skále.

Výlet byl náročný, děti v 6.30 hodin ráno opouštěly tábor, aby mohly dojet k místu ranního startu. Návrat byl v podvečerních hodinách. Děti byly nadšené a zároveň unavené, takže usnuly téměř všechny již před večerkou. Žádné dítě nepřišlo k újmě a finanční prostředky Královéhradeckého kraje byly využity maximálně účelně.

Zástupci kraje náš letní tábor „Plátěnka" navštívili, aby se přesvědčili, zda finanční prostředky byly použity efektivně. Jsme rádi, že kontrola neshledala žádné nedostatky či pochybení a naopak jsme dostali pochvalu za to, že jsme dětem kromě závěrečných diplomů předali i pozvánku na další běh tábora.

Hygiena v pořádku

Nebyla to jediná kontrola, která nás posuzovala. Během našeho tábora provedla kontrolu též Okresní hygienická stanice z Jablonce nad Nisou, která se zabývala, zda jsou dodržovány všechny hygienické standardy. Byli jsme velmi potěšeni, že i tato kontrola neshledala žádné nedostatky.

V druhém týdnu našeho pobytu jsme uspořádali další celodenní výlet s návštěvou Bozkovských jeskyní. Počasí nám přálo a děti viděly krásné úkazy přírody.

Odměnou pro nás pro všechny, kteří tuto práci děláme,  mnozí i ve svém volném čase, je rozjařený úsměv dětí. Děti vypadnou z denního stereotypu a během pár dnů se naučí žít bez  počítačů a dalších vymožeností moderní doby uprostřed krásné přírody a žít tábornickým životem. Ukázalo se, že byl velmi dobrý nápad tématicky zaměřit tábor na známé téma, neboť děti byly vtaženy do děje a samy se podílely na jeho průběhu.

Každé dítě s sebou mělo několik masek, šátků či pistolí tak, aby bylo tím nejzajímavějším pirátem. Jsme  rádi, že letos se tábora zúčastnilo téměř dvojnásobné množství dětí než v minulém roce. Daří se nám již několik let držet i cenovou úroveň tábora ve stejné výši tak, aby mohly přijet i děti z finančně slabších rodin.

Jak už to bývá, tábor skončil a již se zabýváme dalším. Tábor chceme uspořádat v duchu „Třech mušketýrů", takže milí čtenáři, pokud vás náš článek oslovil, udělejte si v kalendáři na příští rok poznámku:  26.července – 10. srpna 2013 Plátěnka – Mušketýři.   (ld)