V době svátku Tří králů (6. ledna) tak budou do domácností, institucí a po ulicích chodit skupinky tří králů s koledou a prosit o příspěvky do kasiček Charity ČR.
 
Hradeckým koledníkům požehná biskup Dominik Duka v pondělí 7. ledna v 8 hodin v katedrále sv. Ducha. Koledníci z Pardubicka dostanou požehnání na cestu již ve čtvrtek 3. ledna v 15 hodin v kostele Zvěstování Panny Marie.
 
V Poličce a Pardubicích povedou průvod koledníků městem tři králové na koních (5. ledna v Poličce, 6. ledna v Pardubicích). Na mnoha místech zazní tříkrálové koncerty (5. ledna – Česká Třebová, Nové Město nad Metují, 6. ledna – Litomyšl, Přelouč, Ústí nad Orlicí, 9. a 13. ledna – Pardubice). O nejkrásnější betlém a kostým krále/královny se bude soutěžit v Pardubicích, kde se také konají tradiční Tříkrálové dny v Domě techniky od 3. do 13. ledna.
Tříkrálová sbírka oživuje dávnou tradici koledování na Tři krále a současně nabízí občanům možnost podílet se na péči o potřebné v nouzi, kterým pomáhají charity. Například koledníci v Červeném Kostelci budou vybírat příspěvky na zdravotnické pomůcky pro klienty Hospice Anežky České a Domova sv. Josefa v Žirči pro nemocné roztroušenou sklerózou.
 
 
Dobročinnou akci bude možné podpořit i prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87777.