Bylo nač vzpomínat a mohly se porovnávat ideály z dob studií s životní realitou práce na školách. Přesto všichni přítomní po celý život u kantořiny a výuky náročných technických předmětů vydrželi. Za pevné základy vděčili nejen přítomnému a velmi oblíbenému profesoru Kuřinovi, ale i mnohým dalším profesorům působících na konci 60. let na Pedagogické fakultě Hradec Králové. S vděčností na ně vzpomínáme a jsme šťastní, že jsme se s jedním z nich mohli po takové době znovu sejít.

Oldřich Suchoradský