Projekt, který byl zahájen v roce 2010 a navázal na dvouletý projekt IQ Auto, přinesl učitelům odborných předmětů a praktického vyučování několik novinek.

Jednou z nich byla desetidenní praxe ve firmách. Z „Vocelovky" absolvovali praxi pánové Jaroslav Hrůza a Michal Kašpar ve Škoda Auto Mladá Boleslav a Leoš Voltr ve firmě Iveco Vysoké Mýto. Ten ke své stáži dodal: „Co se týče objemu a přínosu mnou získaných poznatků pro výuku oboru karosář, i ostatních autooborů, jsem s touto odbornou praxí velmi spokojen. Splnila dokonce více než moje očekávání. Výborný byl bezprostřední kontakt s mistry a dělníky na jednotlivých pracovištích, kteří byli velice sdílní a rádi mě zaučili na různé činnosti."

Semináře o autech i fotovolatice

Součástí projektu IQ Industry byly nejen desetidenní odborné stáže, ale také jednodenní odborné semináře pro vyučující.

Na konci listopadu 2012 uspořádala škola ve spolupráci s firmou AutoPROFITEAM APM Automotive 2 semináře. Novinky z oblasti diagnostiky podvozkových skupin a řízení, posilovačů řízení, pneumatik, diskových kol a sněhových řetězů přednášel lektor firmy Jiří Pospíšil.

Oba semináře měly vysokou úroveň, navázaly na semináře předchozí a přinesly účastníkům nejen z „Vocelovky", ale i z odborných škol z Nového Bydžova, Lázní Bělohradu a Rychnova nad Kněžnou, mnoho nových poznatků.

Za všechny účastníky zhodnotila oba semináře Stanislava Krausová: „Bylo to bezvadné, získala jsem nové poznatky, které mohu předávat svým studentům ve výuce."

Také semináře z oblasti EVVO, které ve spolupráci s ČEZ obnovitelné zdroje organizovala SOŠ a SOU Hradební z Hradce Králové, seznámily učitele s novými technologiemi a moderními procesy v oblasti větrné energie a fotovoltaických systémů.

Praktické využití obnovitelných zdrojů poznali i někteří žáci „Vocelovky", kteří se zúčastnili exkurze na přečerpávací elektrárně Dlouhé Stráně. V rámci projektu byla vytvořena síť spolupracujících škol, firem a úřadů práce, vznikla též odborná skripta a katalog odborných seminářů. To vše umožňuje dlouhodobou udržitelnost i po oficiálním ukončení projektu.

Závěrem jsme si nechali zhodnocení ředitele školy a zároveň manažera projektu pro Královéhradecký kraj Vladislava Košťála: „Průmysl v České republice zajišťuje v současné době cca čtyřicetiprocentní podíl tvorby hrubého domácího produktu. K udržení a potřebnému růstu HDP je nezbytně nutný odpovídající počet dobrých řemeslníků a techniků. Projekt IQ Industry svými klíčovými aktivitami významně přispěl ke kvalitě a podpoře technického vzdělávání."

Jsme potěšeni, že tyto kvalitní prvky se projevují v nárůstu zájmu žáků o studium technických oborů na naší a ostatních technických školách.

Jiří Krenčík