Motto: " Cestovatelství má rozmanitou podobu nejen v různých dobách, ale i v různém prostoru téhož času. Cestovatel je člověk, který cestuje mimo jiné s cílem podat bližním svědectví o poznatcích nabytých během cesty."
(Michael Borovička: Velké dějiny zemí Koruny České, tematická řada Cestovatelství)

Cestopisným povídáním a promítáním první poloviny fotografií ze čtyřměsíční cestě po 70 městech Spojených států amerických a Kanady provází kontrabasista Filharmonie Hradec Králové Daniel Vlček.

Vysokoškolský AC klub tímto pokračuje v již 12. ročníku cestovatelských a horolezeckých projekcí. Občerstvení je zde k dispozici přímo u projekce. Vstupné na projekci činí 40 Kč, studenti VŠ platí 20 korun.

Petr Ungrád