Se svými doprovody se soutěže zúčastnilo 16 žáků z několika evropských zemí, a to z Maďarska, Polska, Slovenska, Rakouska a České republiky. Zahájení akce proběhlo ve víceúčelové dílenské hale za účasti vedení školy, významných zástupců Jihomoravského kraje a zástupců spolupracujících firem a sponzorů.

Po slavnostním začátku se všichni soutěžící odebrali na svá pracoviště - do dílen k panelům, kde připojovali otopné těleso pomocí měděného potrubí a zhotovili svařenec dle výkresu z ocelového potrubí. Hradeckou školu (SOŠ a SOU Vocelova) reprezentovali Jan Hanák a David Tomiška. Hanák si vylosoval stanoviště číslo 13 a bez ohledu na pověry všem ukázal, že nejlepší instalatéři vycházejí z „Vocelovky". Ziskem 325 bodů obsadil první místo. Tomiška se umístil na jedenácté pozici. Na závěr všichni soutěžící obdrželi diplomy, medaile a drobné ceny, pro vítěze byly navíc připraveny poháry.

Umístění Hanáka a Tomišky opět potvrdila kvalitu a profesionalitu hradecké školy. Poděkování patří také VUOV Jaroslavu Rumlovi za přípravu žáků na soutěž a všem učitelům za výbornou výuku po celé tři roky studia.

Výsledky: 1. Jan Hanák (SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové), 2. Josef Kalvostr (SOŠ a SOU Vyškov), 3. Miroslav Rajsigl (SOU Kyjov), 4. Paul Winkelhofer (Rakousko - Landesberufsschule Zistersdorf) - nejlepší zahraniční účastník.

Jarmila Petrová