V květnu se uskutečnil v západočeské Sušici již 8. ročník národního kola soutěže odborných dovedností žáků oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. Soutěžící družstvo bylo sestaveno ze dvou žáků 3. ročníku tohoto maturitního oboru a zastupovalo příslušný kraj. Náš kraj reprezentovali žáci Jan Uchytil a David Tomiška ze SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové.

Soutěžní disciplíny byly rozděleny do dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části absolvovali soutěžící test odborných znalostí z instalatérství, elektrotechniky a BOZP. Praktická část obsahovala zapojení a montáž otopného tělesa, instalaci kotle, včetně montáže potrubí, a zapojení elektroinstalace. Jednotlivé soutěžní úkoly byly hodnoceny bodově prostřednictvím nezávislých rozhodčích na jednotlivých pracovištích. Výsledné pořadí bylo určeno součtem bodů získaných při plnění jednotlivých úkolů.

Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhlo v obřadní síni městské radnice za přítomnosti zástupců škol, sponzorů a dalších hostů. Naši žáci po úspěchu na SOD v Brně opět ukázali, že patří k nejlepším v České republice. Jejich výsledky jim zajistily první místo. Za vzornou reprezentaci školy i Královéhradeckého kraje jim blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů ve škole a v budoucnu i v profesním životě. Za přípravu žáků na soutěž a jejich odborné vedení patří dík vedoucímu učiteli odborného výcviku Jaroslavu Rumlovi a učiteli odborného výcviku Jiřímu Vodičkovi.

Jarmila Petrová