Záštitu nad celým projektem, který je úzce provázán s praxí, převzal  krajský radní pro školství Jiří Nosek, který se také účastnil slavnostního zahájení a popřál studentům i škole mnoho úspěchů do dalších let.

Otevření odborného učiliště v Danetě v rámci komplexní nabídky služeb pro zdravotně postižené žáky předcházelo v roce 2010 otevření rukodělných Dílen Daneta.

Jde o chráněné pracoviště zaměstnávající osoby se zdravotním postižením.

Celý projekt s názvem Na cestě do života se zaměřuje na mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním a jeho stěžejním cílem je integrace těchto osob do pracovního a společenského života.

Odborné učiliště se zaměřením na odbornou praxi rukodělného typu (výroba bytových doplňků a dárkových předmětů) je tedy logickým a velmi potřebným krokem pro studenty.  Díky tomuto studiu získají žáci dovednosti nejen v základech prací uklízečských, v praní, žehlení a mandlování prádla, v základech přípravy pokrmů nebo ve výrobě keramiky.

Především budou získávat odbornou rukodělnou praxi v chráněné dílně, kde mohou také později získat zaměstnání.

Za unikátní je zde považováno právě propojení školy s praxí, s reálnou a přiměřenou pracovní zkušeností a možností se v životě smysluplně uplatnit.

Na pomoc tomuto projektu také finančně přispěla Nadace Jistota Komerční banky, které podpořila nákup vybavení a pomůcek pro předprofesní přípravu studentů odborného učiliště.   (njt)