Začátkem října se v Domově důchodců Humburky uskutečnil den otevřených dveří. Jako každý rok se zařízení zapojilo do celostátního Týdne sociálních služeb České republiky, který probíhá pod záštitou Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Dveře domova byly široké veřejnosti otevřeny ve čtvrtek 6. října od 9 do 16 hodin, kdy si návštěvníci mohli za doprovodu prohlédnout nejen všechny společné prostory, které mají klienti k dispozici při svém pobytu, ale i některé jejich pokoje. V průběhu prohlídky zároveň byly zodpovězeny položené všetečné dotazy.

Nahlédli do pokojů a informovali se

Zdejší klienti se na den otevřených dveří vždy těší, mají tak příležitost se setkat s novými lidmi, popovídat si například při nahlédnutí do jejich pokojů o tom, jak se jim tu žije. Někteří klienti nabízejí pravidelně možnost nahlédnutí do svých pokojů a rádi tím pomáhají s poskytováním informací návštěvníkům.

V průběhu měsíce září se klienti aktivně zapojovali do tvorby podzimní výzdoby. V terapeutické i společenské místnosti posléze byla ke zhlédnutí výstava výrobků místních klientů, které vytvořili během celého roku v rámci Klubu šikovných rukou. Dokonce i podzimní květinová výzdoba u vchodu do domova byla dílem humburských klientů, tentokrát vytvořená v rámci Zahradní terapie.

Závěrem lze odcitovat tři milé dámy, které sem také zavítaly a zanechaly zápis v návštěvní knize: „Vážení přátelé - přijeli jsme z Babic, prohlídka celého areálu se nám velmi líbila."

Pavlína Divoká