Kulturní komise připravuje zájezdy do divadel, zajišťuje návštěvy filmových představení, hodnotných koncertů apod.

Po delší době jsme též vyjeli do Liberce na Dvořákovu Rusalku, operu s pohádkovým motivem, která však přibližuje lidské vlastnosti. Moc jsme se těšili a doufali, že se bude jednat o klasické provedení, které bude ctít Dvořákovy představy, atmosféru doby i nadčasovost umělcových záměrů. A v hledišti divadla byly naše představy ještě umocněny.

Režisér M. Otava pojal představení skutečně klasicky s moderními prvky, které Dvořákovy záměry jen zdůrazňovaly a nijak nerušily. Nezviditelňoval sebe, jak se mnohdy na jiných scénách stává, ale zcela se vcítil do romantiky a nadčasovosti opery. Tomu bylo podřízeno ústrojně vše. Scéna byla klasická i moderní, zpěváci se dokonce brodili vodou, realistické rákosí bylo doplněno moderními náznaky stromů lesa.

Kostýmy herců dokreslovaly povahové rysy postav – např. i ježibaba byla strašidelně kouzelná, její zpěv mrazil i lákal do tajemna. Pěvkyně a pěvci byli vynikající v partech i v herecké věrohodnosti. Dirigent F. Babický a sbormistr J. Zadina připravili s celým kolektivem dílo, které posílí nezapomenutelné celoživotní zážitky diváků.

Potlesk se ozýval nejen po zpěvu nejznámějších árií, ale posluchači měli nutkání oceňovat výkony aktérů i v dalších částech. Na konci představení návštěvníci ocenili výkony kolektivu Šaldova divadla v Liberci nadšeným potleskem vestoje. Společně tak zpěváci i diváci vytvořili nádhernou symbiózu uměleckých prožitků, jak výstižně sděluje světově uznávaný dirigent J. Bělohlávek v tištěném programu: „Rusalka se dotkne všech aspektů lidské přirozenosti – lásky, touhy, vášně, zrady, pomsty, smrti, odpuštění i oběti v tak úchvatném a samozřejmém oblouku, že se až tají dech.." A i nám se dech skutečně tajil.

Při zájezdu byl dán prostor i ke krátké prohlídce pozoruhodného města, účastníci vyslechli i zasvěcené vyprávění průvodců o historii a současnosti Liberecka, o významných osobnostech regionu, kterých mají severní Čechy mnoho. Připomeňme např. komika V. Buriana, literárního kritika F. X. Šaldu, „Krakonoše" F. Peterku a další. Stejně tak vyslechli zajímavé podrobnosti z Dvořákova života a díla.

I vy můžete být u mnohého z toho. Hradecká organizace důchodců zve pro nejbližší období např. na představení Strakonického dudáka v historické budově Národního divadla, na vyprávění prof. Dršaty o cestě na kole přes Balkán do Svaté země, na přednášku očních lékařů Oko a změny spojené s věkem. Podrobně vás o tom informuje čtvrtletník Zpravodaj svazu důchodců, který si můžete vyzvednout v dostupné schránce na známé adrese v Hradci Králové – v Mánesově ul. čp. 806 na Ulrichově náměstí vedle prodejny knih.

Brandejsovi a Suchoradští