Z několika předvybraných her vyšla vítězně francouzská lechtivá komedie z prostředí plastické chirurgie autora L. Ruquira – „Uděláte mně to znova?"

Následovaly dlouhé měsíce a stovky hodin tvrdé dřiny. Kromě zkoušení bylo zapotřebí vymyslet a vytvořit scénu s co nejmenšími náklady, sehnat kostýmy a rekvizity.

Velký dík patří všem, kteří nám nezištně přispěli ať už materiálně či radou nebo pomocí. Skvělou posilou týmu byla i šikovná vizážistka.

Po padesáti zkouškách jsme na premiéře(pozn.: hrálo se 9. prosince)mohli nechanickému publiku předvést výsledek našeho snažení. Přestože se před vyprodaným sálem všem ochotníkům trochu klepala kolena, diváci nás odměnili krásným dárkem v podobě potlesku vestoje.

Nezbývá než doufat, že se herecké výkony budou dále rozvíjet, a že budeme moci přivítat nové členy do našich řad.

Z. Kramářová a I. Matoušková