„Všeobecně se u nás soudí, že jde o svátek ryze americký. Přitom svatý Valentýn byl uctíván dávno před objevením Ameriky. V Praze mu byl už kolem roku 1233 zasvěcen jeden z mnoha kostelů,“ uvedl historik Ladislav Vilímek z Rounku na Jihlavsku. Ten objevil knihu s pětistovkou zajímavostí od Charlese Panatiho, v níž je jeden oddíl věnován právě valentýnskému svátku. „Autor v ní zmiňuje málo známou skutečnost, pokud jde o písemná blahopřání zasílaná milenci při příležitosti dnešního svátku,“ podotkl Vilímek.

Vůbec první doložený pozdrav, a to včetně obrázku, se dodnes nachází v londýnském muzeu. Jde o obrázek dvou milenců s Amorkem, synem Venuše, bohyně lásky a krásy. „Své milované jej z londýnského vězení zaslal už v roce 1415 jistý Charles,“ doplnil Vilímek, „a dobře udělal. V 16. století se totiž po celé Evropě rozletěly karty či pohlednice s námětem Amorka. V roce 1797 vyšla dokonce v Anglii kniha s náměty pro psaní valentýnských pozdravů a tiskly se obrázky s postavičkami zamilovaných dvojic.“

V 19. století zakotvil svátek natrvalo i v Americe. Pošta v Chicagu byla pak každoročně zavalena hromadami blahopřání. Poprvé bylo napočítáno pět tisíc pohledů. V současnosti jich putují miliony po celém světě. (tas)

Kdo byl svatý Valentýn?

Římská legenda Valentýna představuje jako velmi moudrého člověka, kterého k sobě povolal sám císař Claudius II.

Obdivoval jeho moudrost, ale nebyl příliš potěšen Valentýnovou vírou v křesťanství. Valentýna hostil, a také na něj dohlížel městský prefekt Asto-rius, v jehož domě se Valentýn setkal s velmi krásnou, ale nevidomou prefektovou dcerou. Astorius požádal Valentýna, aby se modlil za navrácení dceřina zraku. Valentýn rád vyhověl, neboť věřil v sílu modliteb a dívku si zamiloval. Stal se zázrak a dívka opět viděla. O zázračném uzdravení si povídal celý Řím. Pohané však odmítali zázraku věřit, vtrhli do prefektova domu, Valentýna odvedli a za městem popravili. Jiná legenda praví, že Valentýn byl kněz, který i přes císařův zákaz potají oddával milence. Za to byl uvězněn a následně popraven. Podle historiků zemřel Valentýn někdy v letech 268 až 273 našeho letopočtu. Těžko určit, jak to bylo doopravdy, faktem zůstává, že byl církví prohlášen za svatého a stal se patronem věrných milenců a čisté oddané lásky.