Koná se tam akce „Vandr za řemesly pro děti i dospělé“, která má podtitul „Co jste ještě neviděli v Muzeu řemesel“. Bohatý program je připravený k 10. výročí muzea. Akce se koná od 10 do 18 hodin za každého počasí.

Ožijí mechanické dílny, které tvoří jednu z hlavních prohlídkových tras muzea. Bude možné vidět v provozu historické soustruhy, brusky na sklo, hrnčířský kruh, tkalcovský stav i kováře při práci.

Na nádvoří bude svá řemesla a výrobky předvádět více než čtyřicet výrobců. Poprvé bude zprovozněna manufaktura, kde si hlavně děti mohou samy vyzkoušet kolem desítky řemesel.

Pekaři budou přímo na nádvoří péct ve zděné peci pečivo. Občerstvení bude rovněž tradiční. Během celého dne bude v historické školní třídě vyučovat kantor hudební výchovu, kreslení a všeobecnou nauku. V ruce bude třímat nezbytnou rákosku.

V programu na nádvoří se představí katovské řemeslo. Návštěvníci dále uvidí kejklíře, drezuru koní, akrobacii na laně a ukázku hašení historickou technikou v dobových uniformách.Odlévat se budou jubilejní zvonky k 10. výročí vzniku muzea.

Muzeum řemesel bylo otevřeno 18. května v roce 2000. Je umístěno v památkově chráněném areálu Nového dvora z roku 1750. Plochou 1650 metrů čtverečních je největším muzeem svého druhu v České republice. Zahrnuje více než padesát ucelených expozic řemesel a živností z období 1840 až 1930.

(zr)