Pravoslavní věřící začali Velikonoce slavit ve svém dřevěném kostele svatého Mikuláše v Jiráskových sadech včera jitřní a večerní bohoslužbou. V sobotu v 10 hodin byla na pořadu svatá liturgie svatého Basila a jednu minutu po půlnoci velikonoční jitřní bohoslužba.

V neděli v 10 hodin začne velikonoční svatá liturgie a poté jako vždy posvěcení paschálních pokrmů a nápojů. Pro pravoslavné platí, že nesmějí Velikonoce slavit před pesachem nebo společně s Židy. Od pesachu musí uplynout nejméně pět dní. Letos Velikonoce slaví 27. dubna.