Za světelnou křižovatkou u restaurace U Vacků se napojíme na cyklotrasu č. 4198. Městský provoz necháme za zády a po klidné, málo frekventované silnici pokračujeme do Vlčkovic, kde se narodil malíř světového významu Bohumil Kubišta (1884 -1918), zakladatel uměleckého uskupení Osma, k němuž patřil například i E. Fila nebo A. Procházka. Na okraji Praskačky míjíme dostihovou dráhu pro chrty a poté odbočíme doprava na cyklotrasu č. 4291, která nás převede přes hlavní silnici (starou „pražskou") až do Hvozdnice.

Na konci obce se dostaneme na lesní cestu, kterou se vyvezeme do Libčan, rodiště známého loutkáře Matěje Kopeckého (1775 – 1847). Na konci  lesa se dáme vlevo ke starému hřbitovu. Přijedeme ke starobylé dřevěné zvonici. Ještě než za zvonicí odbočíme vpravo na červenou turistickou značku, trochu si oddechneme. Z návrší pod zvonicí je pěkný výhled do sousedního Pardubického kraje a na úpatí Železných hor.

Červená značka nás dovede lesní cestou k silnici, kde odbočíme vpravo do Radíkovic. Na kopci v obci Hrádek navštívíme zámek Hrádek u Nechanic, který byl postaven jako reprezentativní sídlo rodu Harrachů v letech 1839 – 1857 Františkem Arnoštem 
z Harrachu. Romantický zámek byl vystavěn ve stylu tudorské gotiky. Souběžně se stavbou zámku byla upravena část okolního lesa jako anglický park a ve zbývající části byla založena obora a bažantnice.

Po válce byl zámek na základě Benešových dekretů zkonfiskován a od roku 1953 je zpřístupněn veřejnosti. V roce 2001 byl zámek prohlášen národní kulturní památkou. Koncem 90. let byl v prostředí anglického parku otevřen devítijamkový golfový areál. Prohlídka zámku určitě stojí za to, a proto si ji ani my nenecháme ujít. Po prohlídce se můžeme občerstvit v zahradní restauraci.

Pak se vydáme cyklotrasou č. 4270 přes obce Nový Přím, Dolní Přím, Probluz, Střezetice a Dlouhé Dvory do Rozběřic. Po cestě na Chlum a poté až do Hradce nás bude provázet mnoho pomníků a informačních tabulí věnovaných padlým v prusko – rakouské válce v roce 1866, která vyvrcholila bitvou u Hradce Králové.

Výsledek bitvy, v níž pruská armáda porazila rakouská vojska, určil na dlouhou dobu politický ráz Evropy. Pro připomenutí tohoto krveprolití se na Chlumu každý první víkend v červenci konají vzpomínkové akce.

Z Rozběřic vystoupáme po červené značce Úvozem mrtvých na Chlum. U Obelisku, dalšího pomníku padlým, odbočíme vpravo a podle směrových tabulí dojedeme až 
k rozhledně, odkud je nádherný výhled na Krkonoše, Orlické hory, Hradec Králové, Kunětickou horu a Železné hory.

Byla postavena na místě původní železné rozhledny z roku 1899. Výška dnešní rozhledny je 55 metrů. Na vyhlídkovou plošinu vede 183 schodů. Jsou zde dva dalekohledy a věž je přístupná sezonně. Přímo pod věží je památník bitvy a příjemná restaurace.

Přes obce Neděliště a Předměřice nad Labem se vrátíme zpět Hradce Králové. Po cestě se ještě můžeme vykoupat ve Správčickém rybníku. Po příjemném osvěžení nás čeká posledních  pět kilometrů, které zdoláme po břehu řeky Labe.

Navržená trasa:
Hradec Králové – Vlčkovice – Libčany –  Hrádek u Nechanic – Dolní Přím – Chlum – Předměřice nad Labem – Hradec Králové. Trasa je dlouhá pětačtyřicet kilometrů.

Eva Dufková, Dana Langrová