Společně jsme si vyprávěli o příchodu jara, vyrobili jsme si obraz zimy a smrti v podobě slovanské bohyně Morany, kterou jsme slavnostně a za hlasitého „burácení" vynesli z naší školky.

Vydali jsme se na most k řece Orlici a za doprovodu orffových nástrojů a jarních říkadel jsme Moranu hodili do vody. Na cestu jsme jí zamávali a zase za tři čtvrtě roku nejdříve na shledanou.

Při této příležitosti děti nezapomněly na kačenky, které nakrmily tvrdým pečivem. Celá akce se vydařila a my se těšíme na aktivní prožití jara v naší mateřské škole.

Den otevřených dveří v MŠ aneb S Mimoni k zápisu
Den otevřených dveří s Mimoni se uskuteční v pátek 8. dubna od 8 do 18 hodin v MŠ Daneta v královéhradecké Uhelné ulici na Slezském Předměstí (zastávka MHD Pyrám).
Co na vás čeká? Pohádkové úlohy a hry, zpívánky a tanečky, prezentace aktivit dětí, prohlídka mateřské školy, možnost zápisu do MŠ, ukázky práce s iPadem a s dalšími speciálními pomůckami, občerstvení.
Kontakt: Pavla Hrubá; e-mail: pavla.hruba@daneta
.cz; telefonní č.: 774 156 141 nebo 495 221 897.

Monika Bourová