Na mohutné jasany jsme, pod vedením učitele Radima Špilky, pověsily fotografie bangladéšského mezinárodně oceňovaného fotografa GMB Akazhe. Ten zdokumentoval těžkou práci při zpracovávání kůže pro náš trh nebo výrobou bot.

Jednotlivé fotografie byly doplněny texty popisujícími danou situaci a pracovní podmínky v továrnách. Už při instalaci fotek se někteří lidé zastavovali a zajímali se, „co děláme" a diskutovali s námi na daná témata. Viděli jsme přímou reakci na to, co si myslí o práci dětí, o zdravotních a hygienických podmínkách, které továrny zaměstnancům nabízejí, a o finančních odměnách.

Výstava probíhá pod záštitou organizace NaZemi a v Hradci Králové je již druhým rokem. Koná se také v desítkách českých parků. Chystá se i na další rok. Je určitým bojem za důstojnou práci, které je věnován i den, který spadá na 7. října. Doufejme, že bude mít větší úspěch u veřejnosti než letošní. Připravované téma se bude týkat pěstitelů banánů z Panamy a Kostariky.

Doplňující informace:
Důstojná práce je taková práce, která probíhá v podmínkách svobody, spravedlnosti, jistoty a lidské důstojnosti a jsou při ní chráněna práva pracovníků. Ti za ni dostávají odpovídající odměnu spolu se sociálním zabezpečením. Zajištění důstojné práce pro všechny se tak stává jedním z nejúčinnějších způsobů, jak bojovat s globální chudobou a s ní spojenými problémy, jako je například dětská práce, utlačování ženských práv atd.

Anette Pohl, Jana Turičíková