Úvod výstavy připomíná vznik republiky, který byl v Pardubicích a v okolí spíše velkou slavností. Druhá část je věnována osobnostem. Vzpomíná na prezidenta T. G. Masaryka, dále na poslance, ministra, předsedu vlády a senátora Františka Udržala, jenž se narodil v Dolní Rovni na Pardubicku. Velký obraz Františka Udržala zapůjčila právě tato obec a v pardubickém muzeu je vystavován vůbec poprvé.

Také za první republiky mezi sebou politické strany vedly tvrdý boj. Tuto stránku života našich předků připomíná muzeum výběrem volebních plakátů. Jsou jiné než ty dnešní. A jestli jsou lepší, to posuďte sami. Zapomenuto není ani na spolky a organizace. Lidé se tehdy rádi sdružovali. V muzeu potkáte příslušníky Sokola, stejně jako členku katolického Orla.

Lidé se však především museli nějak živit a vydělávat peníze. Československé měně je věnována zvláštní vitrína. Velká kóje připomíná práci zemědělců, kteří žili na okraji města a v jeho bezprostředním okolí.

Život také významně ovliv〜ňovala doprava. Můžete proto vidět krásné modely parních lokomotiv i pravou lopatu jejich topiče. Dominantou vitríny zaměřené na dopravu je nádherný motocykl Grizzly, který se vyráběl v Pardubicích. Je zde i kolo tehdy známé firmy Bažant ze Sopřeče.
Pardubice byly městem živnostníků. Vystavit všechny památky na ně nelze. Takže pracovníci muzea vybrali řemeslo řeznické. Návštěvníci si mohou prohlédnout náčiní řezníků, jejich kroj a krásný prapor.

Na pardubické výstavě není zapomenuto ani na policisty a četníky, kteří chránili řádné občany před pobudy. A jelikož Pardubice byly městem s velkou posádkou (jezdectvo, železniční pluk, dělostřelci, letci), část výstavy je věnována také těm, kteří byli na rozdíl od politiků připraveni republiku bránit.
Výstava ve Východočeském muzeu, které je umístěno v pardubickém zámku, potrvá do 25. ledna 2009. Otevřena je denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

Zároveň si můžete prohlédnout stálé expozice – rytířské sály pardubického zámku, dále expozice sklářské tvorby „České sklo“, pohlednic „Orbis pictus“, zbraní, numismatickou „Peníze v Čechách 1520 – 1620“, přírody východního Polabí a hraček „Bylo, nebylo…“. Počátek mu〜zea v Pardubicích sahá do roku 1880.