K vidění zde budou nejen houby jedlé, nejedlé i jedovaté, ale i ukázky hub pěstovaných. Zájemci také budou moci nahlédnout do rozmanité mykologické literatury a členové mykologického klubu jim rádi určí přinesené exempláře hub i zodpoví jejich případné dotazy.

Návštěvníci nemusejí samozřejmě nosit pouze houby na určení, ale mohou se sami přijít pochlubit se svým úlovkem, který se poté může stát i výstavním exponátem. Výstavu doplní ukázky pěstovaných druhů hub a jejich sadeb. Otevřena bude od 9 do 17 hodin. (tt)