Lidové písně si notovali všichni

Žáci nabídli seniorům v domově ukázku choreografie z připravovaného muzikálu, Michaela Obstová a Klára Veruňková zahrály na flétnu a housle, na kytary zahrála Denisa Janatová a Jan Tobiáš, klávesy ovládla Kateřina Jedlinská a společně s harmonikářem Josefem Mádlem se zazpívalo několik lidových písní, které si notovali i samotní senioři.

Zdobené kraslice na větvičkách

Nálada byla jako vždy velmi přátelská. Žáci připravili malé překvapení – senioři dostali větvičku s ozdobenými kraslicemi. V jednom případě byl žákyní Ivanou Rybínovou obdarován i nový obyvatel domova důchodců Jarolím Gereg, kterému je již 95 let.

Na oplátku dostali vystupující od obyvatel domova také krásné dárečky.

Již nyní se obě strany těší na další setkání. Za všechny účinkující – vychovatelky:

Jessy Charvátová, Jitka Kateřina Přibylová

Žáci z Domova mládeže, internátu a školní jídelny (DMIŠJ) Vocelova mezi seniory z Domova důchodců U Biřičky.