Organizátoři ze Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, Nadačního fondu Kryštůfek a České resuscitační rady připravili několik stanovišť, na kterých si všichni vyzkoušeli správný postup v případě ohrožení života. Součástí výuky bylo také přivolání odborné pomoci prostřednictvím tísňové linky 155 a souhra s operátory při poskytování telefonické porady s poskytováním první pomoci.

Na zbývajících stanovištích si školáci prohlédli a osahali vybavení sanitního automobilu a seznámili se s postavou Kryštůfka záchranáře, která je určena dětským pacientům a pomáhá jim překonat stres a obavy v případě jejich úrazu nebo onemocnění.

V odpoledních hodinách se výuka zaměřila na všechny návštěvníky obchodního centra. Nakupující tak měli jedinečnou příležitost k nácviku nebo ověření schopností reagovat správně na život ohrožující situace. K dispozici bylo množství resuscitačních modelů různých věkových kategorií a zkušení záchranáři královéhradecké záchranky příchozím poskytli radu a pomoc s nácvikem všech potřebných dovedností.

Zájemci měli možnost vyzkoušet si rovněž použití Automatizovaného externího defibrilátoru, který umožňuje laikům v případě, že je to nutné, podat léčebný defibrilační výboj. Tento způsob neodkladné předlékařské pomoci je královéhradeckými záchranáři v poslední době stále častěji využíván a jeho zavedení již pomohlo zachránit život mnoha nemocných.

Ivo Novák