Výstava INTRExpo pořádaná DMIŠJ Vocelova (Domov mládeže, internát a školní jídelna z Hradce Králové).Každá kategorie měla svého vítěze. Nejúspěšnější byla žákyně Kateřina Gulíková. V rámci výstavy se uskutečnilo i kulturní vystoupení, během kterého zazpívaly Klára Veruňková a Michaela Obstová a na klávesy zahrála Kateřina Jedlinská.

Nejlepším soutěžícím ředitelka Sylva Nekolová předala diplomy a věcné odměny. Všem účastníkům děkujeme a těšíme se již nyní na další ročník. Věříme, že i v příštím roce výstava bude úspěšná a přivítá i další nové návštěvníky.

Jessy Charvátová