„Cílem programu je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným sběrem vysloužilých elektrozařízení a baterií,“ vysvětlila Jana Malinová, koordinátorka EVVO. Škola je vybavena sběrnými nádobami na použité elektrospotřebiče. Každý žák může do budovy donést nepotřebné mobily, kalkulačky, MP3, baterie, akumulátory, drobné počítačové vybavení či elektrohračky. Všichni žáci školy byli proškoleni v oblasti třídění odpadu prostřednictvím výukového programu Tonda obal.

„Vztah dětí k životnímu prostředí rozvíjí program též formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů. Žáci naší školy se do plnění těchto úkolů již po několikáté aktivně zapojili. Vytvářeli například plakáty upozorňující na nutnost chránit naše životní prostředí. V posledním úkolu, nazvaném „Vytvořte BATERKOŽROUTA“, se věnovali výrobě originální nádoby na sběr použitých baterií,“ dodala Jana Malinová.